شرکت گسترش تجارت پیشتاز

کارگزار رسمی گمرگ ایران

٨٥ درصد واردات در کشور به كالاهای اساسی و مواد اولیه اختصاص دارد

حجم تجارت خارجی کشور در ده ماهه سالجاری ٥٩ ميليارد دلار به وزن١٢٢ ميليون تن كالا بوده است که ٨٥ درصد واردات به كالاهای اساسی و مواد اولیه اختصاص دارد .

ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در سفر به منطقه آزاد ماکو با بیان این مطلب گفت : فراهم نمودن زمينه تعامل و آسان نمودن تجارت خارجی ، رسالت خدمات رسانی گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است .

وی افزود : مشكلات مطرح شده در حوزه هاي اقتصادی ،  ترانزيت ، مسافری  و تجاری منوط به عملياتی سازی برخی طرح های گمرک در  منطقه آزاد ماکو به صورت محصور بوده كه در صورت تحقق اين امر مشكلات بر طرف خواهد شد .

وی با استقبال از انبارهاي اختصاصي به شرط رعايت دستورالعمل هاي گمركي تاکید کرد : كنترل هاي مضاعف و موازی كاری توسط ساير ارگانها باعث ايجاد نارضايتی توسط خدمت گيرندكان بوده و این مشکل بابد مرتفع گردد